Hệ thống thông tin kế toán 2

Mã sản phẩm: B15

150.000 VNĐ

Tác giả: Vũ Quốc Thông (chủ biên), Trần Minh Ngọc, Nguyễn Hoàng Phi Nam

Năm xuất bản: 2020

Loại tài liệu:

CNG06092023

Xuất phát từ yêu cầu của người sử dụng lao động trong thời đại phát triển của công nghệ thông tin, quyển tài liệu học tập Hệ thống thông tin kế toán 2 được ra đời nhằm cung cấp cho người học những nội dung bao gồm giải thích các vấn đề căn bản như là tiếp cận hệ thống, tổ chức hệ thống thông tin kế toán; đồng thời hướng dẫn thực hiện thao tác trên môi trường phần mềm kế toán.

  • Người học được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết theo định hướng ứng dụng nhằm hiểu biết về cách thức vận hành của hệ thống kế toán máy, thực hiện tổ chức dữ liệu, thao tác nghiệp vụ kế toán trên các phân hệ và kết xuất thông tin từ phần mềm kế toán.
  • Tài liệu được dùng cho sinh viên các hệ chính quy, đào tạo từ xa, vừa làm vừa học, đào tạo trực tuyến cùng với đối tượng người tự học và những người mong muốn tìm hiểu về hệ thống thông tin kế  toán.
  • Tài liệu sử dụng trong các môn học Hệ thống thông tin kế toán, Kế toán tài chính…

Qua nhiều nỗ lực biên soạn, nhóm tác giả hy vọng sẽ mang đến những nội dung bổ ích cho người học kế toán trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0. Mặc dù đã được biên tập và rà soát, quyển sách không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được góp ý từ bạn đọc để ngày một hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email của tác giả    Vũ Quốc Thông thong.vq@ou.edu.vn.                                                     

                                                                                                           Chủ biên

                    TS. Vũ Quốc Thông