Life A1: Student Book with Web App Code with Online Workbook

Mã sản phẩm: H58

210.000 VNĐ

Tác giả: National Geographic Learning

Năm xuất bản:

Loại tài liệu:

CN20032020

STT

MHL

TÊN HỌC LIỆU

TÊN MÔN HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH KHÓA CŨ (CÁC KHÓA TRƯỚC 2019)

TÊN MÔN HỌC THEO
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA MỚI
(
CÁC KHÓA TỪ 2019 TRỞ ĐI)

GIÁ BÁN
ĐÃ CHIẾT KHẤU

1

H58

Life A1: Student Book with Web App Code with Online Workbook

Tiếng Anh căn bản 1
Tiếng Anh căn bản 2

Tiếng Anh căn bản 1
Tiếng Anh căn bản 2

210,000

2

H59

Life A1-A2: Student Book with Web App Code with Online Workbook

Tiếng Anh căn bản 3
Tiếng Anh căn bản 4

Tiếng Anh căn bản 3
Tiếng Anh căn bản 4
Tiếng Anh căn bản 5

210,000

3

H60

Life A2-B1: Student Book with Web App Code with Online Workbook

Tiếng Anh nâng cao 1
Tiếng Anh nâng cao 2

Tiếng Anh nâng cao 1
Tiếng Anh nâng cao 2
Tiếng Anh nâng cao 3

210,000

4

H61

Life Inter: Student Book with Web App Code

Tiếng Anh nâng cao 3
Tiếng Anh nâng cao 4
Tiếng Anh nâng cao 5

Tiếng Anh nâng cao 4
Tiếng Anh nâng cao 5
Tiếng Anh nâng cao 6

260,000

5

H62

Life UpperInter: Student Book with Web App Code

Tiếng Anh nâng cao 6
Tiếng Anh nâng cao 7
Tiếng Anh nâng cao 8

Tiếng Anh nâng cao 7
Tiếng Anh nâng cao 8
Tiếng Anh nâng cao 9
Tiếng Anh nâng cao 10

260,000