Luật dân sự -Tập 1

Mã sản phẩm: C20A

120.000 VNĐ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Điện

Năm xuất bản: 2022

Loại tài liệu:

CNH222023

Bộ giáo trình đầy đủ về luật dân sự dự kiến bao gồm hai tập. Trong tập thứ nhất, các vấn đề được giải quyết mang tính tổng quan; tập thứ hai tập trung làm rõ lý thuyết chung về nghĩa vụ.

Các vấn đề được gọi là tổng quan, theo quan điểm của tác giả biên soạn giáo trình, bao gồm: khái niệm và các nguyên tắc chung của pháp luật dân sự; lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật dân sự Việt Nam; chủ thể quan hệ pháp luật dân sự; giao dịch; đại diện; thời hạn và thời hiệu; tài sản.

Trong cấu trúc chương trình khung truyền thống ngành luật, các chế định tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế được tích hợp thành đối tượng của một học phần về luật dân sự. Tuy nhiên, theo tác giả, quyền thừa kế, về phương diện kỹ thuật, là chế định tương đối chuyên biệt, không thể được xếp vào các vấn đề tổng quan. Do đặc điểm quan hệ thừa kế là quan hệ tài sản có tính chất gia đình, quyền thừa kế có thể được nghiên cứu cùng với các quan hệ tài sản của vợ và chồng trong khuôn khổ một môn học độc lập, gọi là pháp luật về tài sản gia đình.   

Vấn đề quyền nhân thân chỉ được giải quyết một phần, tương ứng với yêu cầu hoàn thiện nội dung nghiên cứu về cá nhân – chủ thể quan hệ pháp luật, như quyền được khai sinh, quyền có họ tên,… Phần còn lại có thể được tìm hiểu kỹ trong quá trình thực hiện các nghiên cứu chuyên đề khác. Chẳng hạn, quyền bất khả xâm phạm đối với thân thể, quyền đối với bí mật đời tư, đối với danh dự, nhân phẩm có thể được phân tích trong khuổn khổ chế định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, nghĩa là trong tập 2 của bộ sách này.      

Chế định tài sản được xác định là phần xương sống của tập này, bao gồm giới thiệu tổng quan về tài sản, các quyền đối với tài sản (nhìn nhận ở góc độ quan hệ pháp lý và góc độ quan hệ thực tế), các phương thức xác lập quyền sở hữu (tập trung vào các phương thức trực tiếp), chế độ pháp lý về bất động sản và một số hình thức sở hữu đặc biệt phổ biến, ngoài hình thức sở hữu của một chủ thể.     

Trong quá trình biên soạn, tác giả đã tham khảo nghiêm túc các giáo trình luật dân sự của các cơ sở đào tạo luật cả trong và ngoài nước, cố gắng tiếp thu kinh nghiệm của các nhóm tác giả đi trước, đồng thời nỗ lực tạo ra bản sắc khoa học của giáo trình luật mang tên tuổi Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, chắc chắn công trình này vẫn còn nhiều khiếm khuyết cả về hình thức và nội dung, cần có thời gian để khắc phục. Tác giả rất mong nhận được sự thông cảm và rất cám ơn sự góp ý của những người đọc có quan tâm, để công trình có điều kiện được hoàn thiện về sau.

Tác giả