Quản trị học

Mã sản phẩm: D19C

104.000 VNĐ

Tác giả: Trịnh Thùy Anh

Năm xuất bản:

Loại tài liệu:

CN 200820

Cuốn sách này dùng làm giáo trình cho môn Quản trị học trong chương trình đào tạo bậc đại học ngành Quản trị kinh doanh và một số ngành khác có liên quan. Cuốn sách có những mục tiêu sau đây:

  • Cung cấp các kiến thức cơ bản về quản trị
  • Minh họa các vấn đề thực tiễn trong quản trị, từ đó giúp người học có thể giải thích và sử dụng các lý thuyết và kiến thức cốt lõi trong quản trị học.
  • Giúp người học hiểu được việc thực hiện một hoạt động quản trị trong thực tế sẽ được tiến hành như thế nào, trên cơ sở trang bị các kiến thức về các chức năng quản trị trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát các hoạt động của tổ chức; cũng như các kỹ năng ra quyết định, truyền thông, quản lý nhóm trong các hoạt động của tổ chức.

Để đạt được các mục tiêu này, cuốn sách bao gồm các nội dung cốt lõi sau:

  • Khái quát về quản trị học: khái niệm, mục tiêu, chức năng, các lý thuyết quản trị học.
  • Vai trò, nhiệm vụ và yêu cầu về kỹ năng của nhà quản trị.
  • Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát.
  • Các kỹ năng của nhà quản trị: ra quyết định, truyền thông, quản lý nhóm và xử lý xung đột.

Cuốn sách được tiếp cận trên quan điểm quản trị học hiện đại, trong đó các khái niệm, nội dung, phương pháp được cập nhật với lý thuyết hiện đại về quản trị học. Các nội dung đề cập trong cuốn sách chú trọng tới tính thực tiễn của quản trị, trong sách mỗi phần lý thuyết đều có ví dụ minh họa thực tiễn giúp người học dễ dàng trong việc nắm bắt và hiểu sâu hơn tình hình thực tế quản trị kinh doanh trong và ngoài nước.

Cuốn sách có 10 chương, chia làm 3 phần. Phần thứ nhất trình bày các vấn đề chung về quản trị, bao gồm 3 chương: chương 1 đề cập đến các vấn đề căn bản về quản trị; chương 2 giới thiệu về nhà quản trị và các yêu cầu của nhà quản trị; chương 3 đề cập đến môi trường tổ chức, một yếu tố rất quan trọng khi xem xét vấn đề quản trị tại mỗi tổ chức. Phần thứ hai đề cập đến các chức năng của quản trị, trải theo quá trình quản trị, bao gồm 4 chương: chương 4 trình bày chức năng hoạch định – kế hoạch và chiến lược là kết quả của quá trình hoạch định; chương 5 nói về tổ chức và các mô hình tổ chức; chương 6 đề cập đến công tác lãnh đạo; và chương 7 trình bày về việc kiểm soát. Phần thứ ba hướng đến các kỹ năng quản trị, bao gồm 3 chương: chương 8 trình bày về kỹ năng ra quyết định; chương 9 liên quan đến truyền thông; và chương 10 nghiên cứu về kỹ năng quản trị nhóm hiệu quả.

Cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản nhất về quản trị học. Vào đầu mỗi chương, người đọc sẽ làm quen với một tình huống trong thực tiễn có liên quan đến nội dung của chương đó, như một sự dẫn dắt, khơi gợi để tìm hiểu vấn đề. Từ đó người đọc sẽ hiểu lý do vì sao cần học chương này, cũng như hiểu được mục tiêu của chương. Các câu hỏi gợi mở ban đầu giúp người đọc tìm hiểu và khơi gợi các vấn đề có liên quan đến nội dung học của chương. Phần nội dung chương là phần chính, trình bày các vấn đề liên quan đến nội dung của chương. Sau mỗi phần, các ý chính được tóm tắt lại trong hộp ghi nhớ. Phần tóm tắt cuối chương giúp người học ghi nhận lại các nội dung chính, từ đó có căn cứ để thảo luận các câu hỏi liên quan đến vấn đề chính yếu của chương. Câu hỏi trắc nghiệm giúp người học làm quen với cách đánh giá kết quả học tập trong các kỳ thi giữa hoặc cuối kỳ.

Nhóm tác giả viết sách bao gồm: TS. Trịnh Thùy Anh, chủ biên, tham gia viết các chương 1, 3, 6, 7, 8. ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc, tham gia viết các chương 2, 4, 5. ThS. Lê Khoa Nguyên, tham gia viết các chương 9, 10. Để thực hiện được cuốn sách này, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ, động viên và giúp đỡ của các thầy cô giáo và các đồng nghiệp. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn PGS. TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh với những sự hỗ trợ và góp ý quý báu dành cho nhóm tác giả trong suốt thời gian thực hiện cuốn sách này. Chúng tôi trân trọng cảm ơn TS. Trần Anh Tuấn với nhiều ý kiến tư vấn cho nhóm tác giả trong quá trình thực hiện cuốn sách. Đồng thời, chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới TS. Trần Duy Thức, ThS. Hồ Nhật Hưng và ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy đã có nhiều góp ý để cuốn sách được hoàn thiện hơn. Với sự nỗ lực cao nhất, nhưng cuốn sách không tránh khỏi nhiều thiếu sót, mong nhận được sự góp ý của bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn. Ý kiến trao đổi với tác giả vui lòng gửi về địa chỉ email: thuyanh@ou.edu.vn

Cuối cùng, chúng tôi chúc các bạn học thành công và yêu thích môn Quản trị học.

                                                                          Tháng 8 năm 2013

                                                                          TS. Trịnh Thùy Anh