Marketing căn bản

Mã sản phẩm: D09A

102.000 VNĐ

Tác giả: Hoàng Thị Phương Thảo, Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Lê Khoa Nguyên

Năm xuất bản: 2019

Loại tài liệu:

CN200820