Dự báo trong kinh doanh

Mã sản phẩm: D02A

120.000 VNĐ

Tác giả: Nguyễn Quang Trung

Năm xuất bản:

Loại tài liệu:

Trong lĩnh vực kinh doanh, dự báo đóng vai trò thiết yếu đối với các nhà quản lý ở mọi cấp. Bước đầu tiên trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh thường bắt đầu bằng các dự báo. Mục tiêu lớn nhất của dự báo là để đưa ra các quyết định đúng đắn và giảm thiểu các rủi ro. Vì vậy, dự báo cần thiết cho mọi doanh nhân, dù là mới khởi nghiệp hay đã từng trải trên thương trường.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp dùng dự báo để giúp họ xây dựng chiến lược dài hạn. Các quản lý cấp trung sử dụng các kết quả dự báo để xây dựng kế hoạch cho lĩnh vực mình quản lý như doanh thu, chi phí, nhân sự, logistics và kế hoạch sản xuất.

Dự báo tốt là tiền đề cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thiếu dự báo hoặc dự báo không đúng phương pháp sẽ đưa doanh nghiệp rơi vào thế bị động và/hoặc khủng hoảng. 

Chính vì tầm quan trọng của dự báo trong lĩnh vực kinh doanh, nhiều trường đại học lớn trên thế giới và các trường đại học trong nước đã chọn dự báo trong kinh doanh là một môn học bắt buộc trong chương trình học ở bậc cử nhân.

Để tạo điều kiện cho người học có thêm tài liệu học tập, chúng tôi biên soạn giáo trình này. Các thành viên biên soạn gồm có:

  • Nguyễn Quang Trung (chủ biên và biên soạn chương 1 và 9)
  • Đinh Bá Hùng Anh (biên soạn chương 3, 4, 7 và 8)
  • Võ Thị Lan (biên soạn chương 2, 5 và 6)

Nhóm tác giả chân thành cảm ơn hai phản biện cùng với PGS. TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh, ThS. Võ Đức Hoàng Vũ và CN Đào Kim Tùng đã đọc và góp ý cho chúng tôi.

Dù nỗ lực, các sai sót là khó tránh khỏi. Chúng tôi rất mong đón nhận các ý kiến đóng góp của đọc giả để tài liệu học tập này được hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau.

Trân trọng

Nhóm tác giả