Khoa Quản trị kinh doanh

37.000 VNĐ

Quản trị vận hành

Xem thông tin

120.000 VNĐ

Giao tiếp trong kinh doanh

Xem thông tin

71.000 VNĐ

Marketing Dịch Vụ

Xem thông tin

169.000 VNĐ

Quản trị chuỗi cung ứng (quyển 1)

Xem thông tin

58.000 VNĐ

Phút dành cho bạn, cân bằng cuộc sống và công việc

Xem thông tin

62.000 VNĐ

Quản trị sản xuất và dịch vụ (TẠM HẾT HÀNG)

Xem thông tin

149.000 VNĐ

Nhà đào tạo sành sỏi ( A Successful Trainer )

Xem thông tin

129.000 VNĐ

Quản trị dự án

Xem thông tin

40.000 VNĐ

Hỏi đáp Quản trị dự án

Xem thông tin

102.000 VNĐ

Marketing căn bản

Xem thông tin

65.000 VNĐ

Quản trị kinh doanh khu nghỉ dưỡng

Xem thông tin

198.000 VNĐ

Quản trị xuất nhập khẩu (mới)

Xem thông tin